Tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải

0
1001

Phân loại các quá trình sinh học

Mục đích của xử lý nước thải là loại trừ những chất ô nhiễm có thể gây hại nếu chúng được thải vào môi trường nước.Bời vì nồng độ oxy hòa tan thấp gây ảnh hưởng xấu đối với thủy sinh , nên trước đây người ta thường tập trung vào việc loại bỏ những chất ô nhiễm có thể làm giảm nồng độ oxy hòa tan.

Hầu hết các chất ô nhiễm tác động đến oxy hòa tan thường là những hợp chất hữu cơ, nhưng một số hợp chất vô cơ như N-NH4+ cũng có tác động tương tự . Vì thế những hệ thống xử lý nước thải trước đây thường được thiết kế nhằm mục đích khử chất hữu cơ và đôi khi oxy hóa N-NH4+ thành N-NO3, thậm chí cả những hệ thống xử lý được xây dựng gần đây cũng vậy. Khi dân số và quá trình công nghiệp hóa ngày càng gia tăng lại nảy sinh một vấn đề khác, đó là quá trình phú dưỡng hóa-thường xảy ra trong hồ và cửa sông … do sự phát triển ồ ạt của các loại rêu và tảo dược thừa hưởng quá nhiều chất dinh dưỡng. Đây là kết quả của quá trình thải ra nhiều N và P. Từ đó người ta mới bắt đầu quan tâm và thiết kế hệ thống xử lý nước thải có khả năng loại bỏ được các chất ô nhiễm dạng này, với giá thành chấp nhận được mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả, và trong suốt hai thập kỉ qua đã có nhiều nghiên cứu tập trung vào vấn đề này.Gần đây , con người ngày càng liên  quan đến việc thải những hóa chất hữu cơ độc hại vào môi trường. Nhiều chất này ở dạng hữu cơ và vì thế những quá trình được áp dụng để loại bỏ các tác nhân ảnh hưởng đến nhu cầu oxy cũng có hiệu quả đối với các chất này.

Các chất ô nhiễm trong nước thải có thể được phân biệt bởi những tính chất khác nhau.Chúng có thể được phân loại dựa trên :

– Tính chất vật lý (tan hoặc không tan)

– Tính chất hóa học (vô cơ hay hữu cơ)

– Tính nhạy cảm của chúng đối với vi sinh vật (có thể hoặc không thể phân hủy sinh học)

– Nguồn gốc : biogenic/anthropogenic

– Ảnh hưởng của chúng : độc hoặc không độc…

Dĩ nhiên một chất không phải chỉ có một tính chất mà chúng có thể mạng nhiều đặc tính khác nhau, có thể có chất hữu cơ hòa tan, dễ phân hủy sinh học hoặc chất hữu cơ không hòa tan, dễ phân hủy sinh học. Nhiệm vụ của người kỹ sư xử lý nước thải là phải đề ra được một quy trình có thể loại bỏ được toàn bộ các chất này một cách hiệu quả và kinh tế. Vận hành hệ thống nói chùng thường được phân chia dựa trên cơ sở của những hoạt động cơ bản diễn ra bên trong chúng…Ví dụ như : cơ học, hóa học và hóa sinh. Có 3 quan điểm để phân chia quá trình sinh hóa :

– Sự chuyển đổi sinh hóa

– Môi trường sinh hóa 

– Sự định hình phản ứng sinh học [2]

Đọc Thêm :   Tổng hợp các công nghệ xử lý nước thải mới nhất