MUỐN CHẾT KIỂU NÀO?

0
385

4

– Dù có thương vợ con đến mấy tao cũng chịu. Thúi quắc như vầy thì chỉ có nhảy lên bờ mà ngáp…!!!

Đọc Thêm :   KHI MÔI TRƯỜNG BỊ HỦY HOẠI