MUỐN CHẾT KIỂU NÀO?

0
375

4

– Dù có thương vợ con đến mấy tao cũng chịu. Thúi quắc như vầy thì chỉ có nhảy lên bờ mà ngáp…!!!

Đọc Thêm :   Biếm họa về lâm tặc