SACOTEC thực hiện dự án xử lý nước thải sinh hoạt cao ốc văn phòng

0
371

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC đã thiết kế, thi công thiết bị, lắp đặt hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 25 m3/ngày đêm cho công ty cổ phần Đại Phúc ( Bình Thạnh, Hồ Chí Minh)


2015-04-08 09.48.02 2015-04-09 16.43.24 2015-04-13 09.32.50 2015-04-13 09.33.04 2015-04-13 09.41.14 2015-04-14 09.27.41 2015-04-14 09.27.50 2015-04-14 09.28.52 2015-04-14 09.29.01 2015-04-14 09.53.54 2015-04-14 13.39.43 2015-04-16 10.01.06 2015-04-16 10.01.17 2015-04-17 15.47.08

Đọc Thêm :   HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TRẠI HEO NINH ĐIỀN