MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ CHUẨN

0
1318
Full green folder icon isolated on white

Bản báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản báo cáo giám sát tình hình môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động định kỳ 6 tháng hoặc 3 tháng/lần. Trong báo cáo này sẽ nêu rõ các vấn đề như các nguồn gây tác động môi trường, giải pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường,phân tích đo đạc lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường, cuối cùng là kết luận và kiến nghị.

DƯỚI ĐÂY LÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

*Lưu ý : Biểu mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ này áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ các khu vực

1. Thông tin chung

1.1. Thông tin liên lạc

Các thông tin cơ bản để liên lạc với công ty bao gồm :tên, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail, website của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở).

1.2. Địa điểm hoạt động

– Vị trí khu đất, diện tích khuôn viên của cơ sở (đi kèm bản vẽ).

– Mức độ qui mô đầu tư xây dựng công trình/hạng mục công trình (kèm bản vẽ).

– Mô tả đặc điểm, tính chất của hạ tầng kỹ thuật của khu vực đặt cơ sở.

1.3. Tính chất và quy mô hoạt động

– Loại hình hoạt động, công nghệ đang áp dụng.

– Quy mô hoạt động, công suất hoạt động (liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng hoạt động).

– Số lượng công nhân viên.

1.4. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

– Nhu cầu về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho hoạt động; phương thức cung cấp nguyên liệu và nhiên liệu.

– Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

– Chủng loại và số lượng các hóa chất, phụ gia phục vụ trong sản xuất.

Đọc Thêm :   Những điều cần biết về thủ tục môi trường

2. Các nguồn gây tác động môi trường trong mẫu báo cáo giám sát môi trường

2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

– Nguồn phát sinh khí thải.

– Nguồn phát sinh nước thải.

– Nguồn phát sinh chất thải nguy hại và chất thải rắn.

– Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.

2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

– Xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói lở bờ sông.

– Bồi lắng lòng sông.

– Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm.

– Xâm nhập mặn, xâm nhập phèn.

– Biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học.

– Các nguồn gây tác động môi trường khác.

3. Cách giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích định kỳ cho các thông số môi trường trong mẫu báo cáo giám sát

3.1. Cách giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng

Mô tả khái quát công nghệ giảm thiểu và xử lý; đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý:

– Đối với khí thải.

– Đối với nước thải.

– Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại.

– Đối với tiếng ồn, độ rung.

– Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải.

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh sau đó ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo.

*Lưu ý : Các tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật hiện trong các biện pháp thống kê, đo đạc phải được tuân thủ nghiêm ngặt trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ và phải do các đơn vị có chức năng đảm nhận.

a. Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng các nguồn thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt.

– Nước thải: mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống thoát nước công cộng hoặc sông ngòi, kênh rạch phải được lấy để đảm bảo đúng tính chất; các tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành.

– Khí thải: tương tự như nước thải, mẫu phân tích khí thải phải được lấy tại nguồn phát sinh, sau hệ thống xử lý (nếu có); các tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành.

– Chất thải rắn và chất thải nguy hại: thống kê tổng lượng thải; mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ; đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.

– Tiếng ồn, độ rung: đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất; tiêu chuẩn quy chuẩn so sánh hiện hành.

b. Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

– Môi trường không khí xung quanh: phân tích các chỉ tiêu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

– Môi trường nước mặt: phân tích các chỉ tiêu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

– Môi trường nước ngầm: phân tích các chỉ tiêu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

– Môi trường đất: theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn, sụt, lở, trượt, lún đất, xói lở bờ sông, bờ hồ, bồi lắng lòng sông, lòng hồ, thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

* Tất cả các vị trí lấy mẫu đều phải ghi rõ tọa độ (UTM).

Đọc Thêm :   BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG [thoigian]

4. Kết luận và kiến nghị

– Đưa ra nhận xét mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh do quá trình hoạt động của cơ sở.

– Nhận xét hiệu quả xử lý ô nhiễm của cơ sở (các nội dung đạt và không đạt), nêu rõ nguyên nhân; cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục; cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

– Các kiến nghị của cơ sở. (nếu có)

Trên đây là biểu mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ chuẩn để các bạn có thể tiện theo dõi và nếu có khả năng thì các bạn cũng có thể là người tự lập , tuy nhiên các giấy tờ môi trường này nếu lập được dễ dàng nhưng chưa chắc khi bạn nộp đã chính xác 100% và nếu chính xác 100% thì chưa chắc được các cơ quan chức năng phê duyệt vì không có mối quan hệ tốt. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì cần được tư vấn thì có thể liên hệ chúng tôi :

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail: tan.hoang.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153

Website: http://sacotec.vn

 

File mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ : BCGS