“Thật là xanh quá đi!”

0
366

Một chuyển thể từ Sexy And I Know It Parody  của LMFAO, cùng với thông điệp bảo vệ môi trường, thật xanh, thật sạch, thật đẹp  🙂

“…Ah… Girl Look at that Produce

Uh uh uh uh so fresh…”

nào, cùng thưởng thức đoạn nhạc: “Organic And I Know It

 

 

Đọc Thêm :   Funny Video 7s - Hài hước Tháng 7