HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT [thoigian]

0
1250
HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Sau các bài viết tìm hiểu về đề án bảo vệ môi trường và mức độ cấp thiết của nó thì công ty môi trường SACOTEC tiếp tục đưa ra bài viết tư vấn cho các cá nhân, tổ chức chưa thực hiện lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết nắm rõ được quy trình các bước lập đề án môi trường, việc này giúp cho quý doanh nghiệp không bị bỡ ngỡ cũng như không bị chi phối bởi các cơ quan về vấn đề môi trường.

Các bước lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường được nộp tại phòng Tài nguyên & Môi trường

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng Tài nguyên & Môi trường

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan xác nhận tổ chức kiểm tra thực tế, có sự tham gia của : Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế) và một số chuyên gia về môi trường. Trường hợp cần thiết mời cơ quan, ban ngành liên quan của tỉnh, huyện tham gia đoàn.

Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên tham gia. Biên bản kiểm tra được lập theo mẫu qui định.

Trong quá trình kiểm tra, nếu xét thấy số liệu phân tích các thông số về môi trường trong chất thải của tổ chức, cá nhân chưa đảm bảo độ tin cậy, cơ quan xác nhận tiến hành lấy và phân tích mẫu chất thải để kiểm chứng, làm căn cứ quyết định biện pháp xử lý phù hợp với các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Kinh phí tổ chức kiểm tra, lấy và phân tích mẫu chất thải để kiểm chứng (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra bảo vệ môi trường tại cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xác nhận đề án bảo vệ môi trường. Trường hợp đề án bảo vệ môi trường cần bổ sung, hoàn chỉnh, tổ chức, cá nhân phải tiến hành việc chỉnh sửa theo kết luận của đoàn kiểm tra. Thời gian hoàn chỉnh đề án bảo vệ môi trường không tính vào thời hạn xác nhận.

Đọc Thêm :   Những điều cần biết về thủ tục môi trường

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận bản đề án bảo vệ môi trường.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa UBND cấp huyện.

– Thành phần hồ sơ:

  • 01 (một) văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường theo mẫu qui định.
  • 03 (ba) bản đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển theo mẫu trang bìa và phụ bìa theo qui định, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của tổ chức, cá nhân và đóng dấu ở trang phụ bìa. (Trường hợp cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ 02 (hai) huyện , quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên thì bổ sung thêm số lượng đề án bảo vệ môi trường theo số lượng huyện bị ảnh hưởng trực tiếp so chất thải để lấy ý kiến theo qui định tại điểm 2 khoản 9 điều 1 của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP).
  • 01 (một) bản sao của một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  • 01 (một) bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: Thời hạn xác nhận đề án bảo vệ môi trường là mười lăm (15) ngày làm việc, trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời hạn tố đa không quá hai mươi (20) ngày làm việc. Đối với trường hợp đề án bảo vệ môi trường phải lấy ý kiến theo qui định tại điểm 2 khoản 9 điều q của Nghị định 21/208/NDD-CP, thời hạn xác nhận được cộng thêm năm (05) ngày làm việc. Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện bị ảnh hưởng trực tiếp do chất thải của cơ sở và khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải có ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan xác nhận. Trường hợp cơ quan được lấy ý kiến không có ý kiến trả lời được xem như đồng ý với đề án bảo vệ môi trường. Văn bản lấy ý kiến và góp ý kiến về đề án bảo vệ môi trường theo mẫu qui định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

  • Đơn đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Nếu các tổ chức, cá nhân nào chưa lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường hãy liên hệ ngay với công ty môi trường SACOTEC đề được tư vấn miễn phí. 

Ngoài ra, công ty môi trường SACOTEC chuyên tư vấn thiết kế xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Công ty có đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu về môi trường, thiết kế các hệ thống hiện đại, giảm chi phí đầu tư, áp dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, hoàn thành theo đúng thời gian đề ra. Với tiêu chí “Uy tín, chất lượng để giữ vững niềm tin với khách hàng”.

Đọc Thêm :   Đề án bảo vệ môi trường

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail: tan.hoang.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0898.873.889 – 0869.357.596
Hotline: 0974.285.153

Website: http://sacotec.vn