Hơn 310 tỉ đồng được Hà Nội đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây

0
364

UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định chấp thuận bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống thu gom xử lý nước thải giai đoạn 2 để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực xung quanh Hồ Tây. Hạng mục đầu tư này đáp ứng công suất cho nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây theo hình thức hợp đồng BT thuộc dự án nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây

mo-rong-nha-may-xu-ly-nuoc-thai

Dự án do liên danh giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Môi trường SFC Việt Nam làm chủ đầu tư. Với tổng kinh phí đầu tư các hạng mục bổ sung khoảng 312.219 triệu đồng, dự án sẽ xây dựng các tuyến cống, trạm bơm thu gom nước thải từ các lưu vực thuộc phạm vi thu gom nước thải cảu Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây theo quy hoạch (không bao gồm hệ thống thu gom nước thải do Ban quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây thực hiện); lưu vực bổ sung là khu vực phía Tây Nam và một phần phía Nam thuộc lưu vực Hồ Tây (có diện tích khoảng 154,5ha) và nước thải từ một số cống thoát nước liên quan. Thời gian thực hiện dự án từ quý 1/2015 đến quý 3/2015.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác (khối lượng và kinh phí) và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trình bày trong hồ sơ dự án; tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đầu tư theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT); bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Theo đó, quỹ đất bổ sung để tạo nguồn vốn thanh toán là quỹ đất 20% tại lô đất I.A.23 có diện tích 42.187m2 thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2. Cũng theo chỉ đạo của thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đang gấp rút thực hiện các thủ tục giấy tờ đảm bảo phù hợp theo qui hoạch chung xây dựng thủ đô của sở và các cụm qui hoạch khác có liên quan đến lưu vực thu gom nước thải.

Đọc Thêm :   "MẮC NỢ" THIÊN NHIÊN - BAO GIỜ TRẢ HẾT