Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp 12000 m3/ngày đêm

0
831
Xử lý nước cứng

CÁC CÔNG TRÌNH THU NƯỚC NGẦM

Công trình thu nước có nhiệm vụ thu nước từ nguồn nước.

Công trình thu nước ngầm thường là giếng khoan, thu nước từ nguồn nước ngầm mạch sâu có áp. Chọn vị trí công trình thu nước dựa trên cơ sở đảm bảo lưu lượng, chất lượng, độ ổn định, tuổi thọ công trình và thuận tiện cho việc bảo vệ vệ sinh nguồn nước.

CÁC CÔNG TRÌNH VẬN CHUYỂN NƯỚC NGẦM.

Trạm bơm cấp I có nhiệm vụ đưa nước thô từ công trình thu lên trạm xử lý nước. Trạm bơm cấp I thường đặt riêng biệt bên ngoài trạm xử lý nước.

Khi sử dụng nước ngầm, trạm bơm cấp I thường là các máy bơm chìm có áp lực cao, bơm nước từ giếng khoan đến trạm xử lý.

Trạm bơm cấp II có nhiệm vụ đưa nước sạch đã qua xử lý phân phối đến các hộ trong khư dân cư.

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/Đồ-án-thiết-kế-hệ-thống-xử-lý-nước-cấp-12000-m3ngày-đêm.docx” download=”all” viewer=”google”]

Đọc Thêm :   Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI_ TRẦN NGỌC CHẤN