Đồ án phương pháp xử lý khí thải

0
462

Sau gần 20 năm đổi mới nền kinh tế và sản xuất công nghiệp của nước ta (kể từ 1986 đến nay) đã đạt những thành tích đáng kể, góp phần đưa đất nước ta tăng trưởng kinh tế khá ổn định ở mức tương đối khá so với một số nước trong khu vực và thoát khỏi tình trạng lạc hậu, trì trệ, kém phát triển với thu nhập quốc dân ngày một tăng cao. Ngoài những lợi ích về kinh tế xã hội, sự phát triển sản xuất công nghiệp cũng gây ra nhiều tác hại cho môi trường do các nguồn gây ô nhiễm khác nhau: bụi, khí độc hại, nước thải và chất thải rắn.

Hiện nay ở một số cơ sở sản xuất cũ quy mô vừa và nhỏ có áp dụng các phương pháp xử lý bụi và khí độc hại đơn giản như: buồng lắng bụi, xiclon, lọc bụi túi vải, tháp rửa khí, tháp hấp thụ bằng vật liệu rỗng tưới nước hoặc tưới dung dịch sữa vôi. Nhìn chung các loại thiết bị và hệ thống xử lý khí ở khu vực này còn ở mức thấp do trình độ thiết kế, chế tạo, trình độ công nhân vận hành chưa được nâng cao, cộng vào đó là ý thức của các chủ doanh nghiệp chưa thật sự tự giác trong việc lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý khí thải nhằm hạn chế phát thải ô nhiễm để bảo vệ môi trường.

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/phuong-phap-XLKT.docx” download=”all” viewer=”google”]

Đọc Thêm :   Mô hình HEC - RAS