Home Dịch vụ tư vấn môi trường Cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có tác động đến môi trường nhưng không nằm trong danh mục cần phải lập ĐTM, thông thường các dự án cần phải lập cam kết BVMT thường là các dự án vừa và nhỏ với qui mô sản xuất 1 triệu SP/Năm và thường được lập trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động . công ty môi trường SACOTEC với 10 năm kinh nghiệm hơn 300 dự án sẽ đảm bảo hoàn thành bản cam kết bảo vệ môi trường nhanh chóng, chuẩn bộ TNMT
Liên kết : Kế hoạch bảo vệ môi trường | Báo cáo giám sát môi trường | Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bài viết phổ biến

Call Now Button Paste your AdWords Remarketing code here