Home Dịch vụ tư vấn môi trường Báo cáo giám sát môi trường

Báo cáo giám sát môi trường

 

Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ ?

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan thẩm quyền (Phòng TNMT và chi cục Bảo Vệ Môi Trường) mục đích theo dõi, quan trắc số liệu của mỗi công ty, đánh giá tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp công ty lường trước, giải quyết được các vấn đề ô nhiễm.

Việc lập bản báo cáo giám sát môi trường cũng chính là kết quả giám sát môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động .công ty môi trường SACOTEC với 10 năm kinh nghiệm hơn 300 dự án sẽ đảm bảo hoàn thành báo cáo giám sát môi trường nhanh chóng, chuẩn bộ TNMT

Liên kết : Kế hoạch bảo vệ môi trường | Cam kết bảo vệ môi trường | Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bài viết phổ biến

Call Now Button Paste your AdWords Remarketing code here