Di dời khẩn cấp các cơ sở gây ô nhiễm môi trưởng

0
311

Bàn về tình hình thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nhất là các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương vào ngày 22/7 vừa qua.

Cảnh hút và bơm bán cát cho ghe lớn ngay trên sông. Ảnh: Hữu Khoa
Cảnh hút và bơm bán cát cho ghe lớn ngay trên sông. Ảnh: Hữu Khoa

Đến ngày 31/12/2015, 37 cơ sở gốm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa phải hoàn tất việc di dời vào Cụm gốm sứ Tân Hạnh, 20 cơ sở giết mổ gia súc di dời ra khỏi khu đô thị, di dời 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường và 104 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô bản cam kết bảo vệ môi trường là quyết định của ủy ban nhân dân. Xét đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện di dời rất chậm. Chỉ riêng việc di dời các cơ sở giết mổ mới được 17 cơ sở, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm di dời là do các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, nên khó khăn về vốn đầu tư; thiếu cơ chế hỗ trợ, ưu đãi về mặt chính sách; một số địa phương, sở, ngành chưa thực hiện rốt ráo nhiệm vụ được giao…

Các địa phương đã được ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phải tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời làm mạnh và quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra và có chế tài xử lý vi phạm nếu phát hiện các cơ sở đang trong thời gian chờ di dời vẫn gây ô nhiễm môi trường…

Đọc Thêm :   "Suối máu" xuất hiện ở Điện Biên

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông Võ Văn Chánh đã đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát lại để có báo cáo hoàn chỉnh về tình hình thực hiện di dời, nhất là nội dung hướng dẫn và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở di dời, đảm bảo việc di dời đúng theo lộ trình do tỉnh đề ra.