Trung tâm AMA – Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 15m3/ngày.đêm

0
58

Tên công trình: Trung tâm SGS 47-49 Trương Định – Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 15m3/ngày.đêm
Công suất: 15m3/ngày.đêm
Tiêu chuẩn nước thải: Loại B QCVN 14:2008
Chủ Đầu tư: A. Phúc
Đã hoàn thành và bàn giao.

Đọc Thêm :   Saco thực hiện hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo
CHIA SẺ