QUY TRÌNH LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

0
2137

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC  tiếp tục đưa ra bài viết tư vấn cho các cá nhân, tổ chức chưa thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết nắm rõ được quy trình các bước lập đề án môi trường, việc này giúp cho quý doanh nghiệp không bị bỡ ngỡ cũng như không bị chi phối bởi các cơ quan về vấn đề môi trường.

Bước 1: Tham khảo ý kiến cộng đồng mà ở đây chính là UBND cấp xã.

Các trường hợp không cần phải tham vấn ý kiến UBND cấp xã:

  • Cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết
  • Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã
  • Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

Các trường hợp phải tham vấn ý kiến cộng đồng là các trường hợp còn lại và được thực hiện như sau:

  • Chủ cơ sở chuẩn bị 1 mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (xem phụ lục 4 Thông Tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản xem ở link số 1).
  • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp, Ủy ban nhân dân cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án chi tiết.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu chủ cơ sở tổ chức đối thoại với đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn về nội dung đề án chi tiết; chủ cơ sở có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại.

Bước 2: Khảo sát

quy-trinh-lap-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tietBước 3: Đo đạc, lấy mẫu

quy-trinh-viet-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet

Bước 4: Tổng hợp viết báo cáo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được hướng dẫn trong phụ lục 3 của Thông Tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được trình cày cụ thể ở bài viết hướng dẫn cách trình bày đề án bảo vệ môi trường chi tiết .

Bước 5: Quy trình nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết:

Các hồ sơ được nộp tại:

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường: đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trừ các cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.
  • Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: đối với cơ sở khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng và cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình
  • Bộ và các cơ quan ngang bộ: đối với cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình trừ trường hợp nộp ở Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
  • Sở Tài Nguyên và Môi trường đối với dự án thuộc quyền thẩm định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
  • Riêng Công ty nằm trong Khu công nghiệp nộp cho ban quản lý Khu công nghiệp nếu đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

Hồ sơ gồm:

Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

 

Đọc Thêm :   TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI

Bước 6: Thẩm định, phê duyệt và thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết

Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

–  Tối đa bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ.

–  Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết bao gồm các hoạt động sau đây:

– Rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở để hoàn thiện

– Thành lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Nội dung kiểm tra: kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở; đo đạc, lấy mẫu phân tích để kiểm chứng số liệu trong trường hợp cần thiết

– Thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án chi tiết theo một (01) trong ba (03) trường hợp sau:

+ Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.

+ Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung.

+ Không thông qua khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét không thông qua (nêu rõ lý do).

– Tổ chức rà soát nội dung đề án chi tiết đã được chủ cơ sở hoàn thiện.

– Phê duyệt đề án chi tiết.

Bước 7: Thực hiện đề án chi tiết sau khi được phê duyệt đối với cơ sở chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

    Trách nhiệm của chủ cơ sở

– Đầu tư, xây lắp, cải tạo công trình bảo vệ môi trường bảo đảm xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong thời hạn đã được quy định tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết.

– Báo cáo bằng văn bản tiến độ thực hiện đề án chi tiết theo thời hạn quy.

– Gửi văn bản báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình đến cơ quan thẩm định, phê duyệt.

    Trách nhiệm cơ quan thẩm định

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đề án chi tiết do mình phê duyệt theo nội dung và tiến độ quy định tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết.

Nếu các bạn cần tư vấn về lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC đề được tư vấn miễn phí, thực hiện các thủ tục tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo luật bảo vệ môi trường.

Mr. Tân : 0974 285 153 – 0911 045 489

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC
Địa chỉ: 490/12/4 Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
MST: 0314671217 E-mail: tan.hoang.sacotec@gmail.com
Điện thoại: . – 0911045489
Hotline: 0974.285.153

Website: http://sacotec.vn

[/vc_column_text]

CHIA SẺ