Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi UBND cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

0
482

Qua phần trình bày về quy trình viết Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC xin giới thiệu đến cá nhân, tổ chức, quý Doanh nghiệp mẫu văn bản ở phụ lục 4 của Thông Tư 26/2015/TT-BTNMT: mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi ủy ban nhân dân cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

PHỤ LỤC 4.

MẪU VĂN BẢN THAM VẤN Ý KIẾN CỦA CHỦ CƠ SỞ GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../……

V/v tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với …(2)…

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã …(3) …

Thực hiện quy định pháp luật hiện hành, …(1)… xin gửi đến quý Ủy ban nội dung tóm tắt của đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)… để nghiên cứu và cho ý kiến.

Kính mong quý Ủy ban sớm có văn bản trả lời và gửi tới …(1)… theo địa chỉ sau đây:

 … (địa chỉ theo đường bưu điện)…

Thông tin liên hệ khác của chúng tôi:

  Số điện thoại: ………

  Hộp thư điện tử: ……..

  Số fax (nếu có): …….

Xin trân trọng cám ơn./.


Nơi nhận:

– Như trên;
– …(5) …
– Lưu.

…(4)…

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

(2) Tên đầy đủ của cơ sở

(3) Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

(5) Nơi nhận khác (nếu có)

Nếu các tổ chức, cá nhân nào cần được tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết  hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí và thực hiện các thủ tục nhanh lẹ và đảm bảo luật bảo vệ môi trường. Lập đề án bảo vệ môi trường tại SACOTEC trong tháng 9-10/2016 nhận ngay ưu đãi đặc biệt

Mr. Tân : 0974 285 153 – 0911 045 489

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC
Địa chỉ: 490/12/4 Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
MST: 0314671217 E-mail: tan.hoang.sacotec@gmail.com
Điện thoại: . – 0911045489
Hotline: 0974.285.153

Website: http://sacotec.vn

[/vc_column_text]

 

Đọc Thêm :   Mẫu văn bản của UBND cấp xã trả lời chủ cơ sở về đề án bảo vệ môi trường chi tiết
CHIA SẺ