Mẫu văn bản của UBND cấp xã trả lời chủ cơ sở về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

0
531

Qua phần trình bày về quy trình viết Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC xin giới thiệu đến cá nhân, tổ chức, quý Doanh nghiệp mẫu văn bản ở phụ lục 5 của Thông Tư 26/2015/TT-BTNMT: mẫu văn bản của ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

PHỤ LỤC 5.

MẪU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRẢ LỜI CHỦ CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

UBND …(1)…
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……../……

V/v ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với …(2)…

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

 

Kính gửi: …(3) ……………..…

Phúc đáp Văn bản số …………. ngày …. tháng ….năm …….của …(3)…, Uỷ ban nhân dân …(1)… xin có ý kiến như sau:

  1. Về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của …(3)…

– Nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.

– Nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ cơ sở liên quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của cơ sở đến môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội, sức khỏe cộng đồng và các kiến nghị khác có liên quan đến cơ sở (nếu có).

  1. Kiến nghị đối với chủ cơ sở

Các kiến nghị của địa phương có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …(5) …
– Lưu.
…(4)…

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(4) Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).

Nếu các tổ chức, cá nhân nào cần được tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết  hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí và thực hiện các thủ tục nhanh lẹ và đảm bảo luật bảo vệ môi trường. Lập đề án bảo vệ môi trường tại SACOTEC trong tháng 9-10/2016 nhận ngay ưu đãi đặc biệt

Mr. Tân : 0974 285 153 – 0911 045 489

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC
Địa chỉ: 490/12/4 Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
MST: 0314671217 E-mail: tan.hoang.sacotec@gmail.com
Điện thoại: . – 0911045489
Hotline: 0974.285.153

Website: http://sacotec.vn

[/vc_column_text]

Đọc Thêm :   Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi UBND cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết
CHIA SẺ