HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

0
810

Sau các bài viết tìm hiểu về đề án bảo vệ môi trường và mức độ cấp thiết của nó thì CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC tiếp tục đưa ra bài viết tư vấn cho các cá nhân, tổ chức về cách lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo đúng luật bảo vệ môi trường theo Thông Tư 26/2015/TT-BTNMT , việc này giúp cho quý doanh nghiệp, khách hàng trình bày Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đúng cấu trúc mẫu không bị bỡ ngỡ cũng như không bị phát sinh các rắc rối về mặt trình bày bởi các cơ quan về vấn đề môi trường.

Phần 1: Trình bày các nội dung sau:

 • Mục lục
 • Danh mục từ viết tắt
 • Danh mục bảng và hình

Phần 2: Mở đầu

Trong phần mở đầu trình bày được các nội dung sau:

 • Việc hình thành của cơ sở sản xuất, kinh doanh
 • Các căn cứ để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

+ Căn cứ pháp lý

+ Các tài liệu liên quan

 • Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường

Phần 3: Chương 1: Mô tả tóm tắt về cơ sở.

Trong chương này Đề án bảo vệ môi trường chi tiết phải trình bày theo đúng trình tự với các nội dung sau:

 • Tên cơ sở
 • Chủ cơ sở
 • Vị trí địa lý của cơ sở
 • Nguồn vốn đầu tư của cơ sở
 • Các hạng mục xây dựng của cơ sở
 • Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở
 • Công nghệ sản xuất/ vận hành của cơ sở
 • Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh/vận hành/dịch vụ của cơ sở
 • Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian đã qua

Phần 4: Chương 2. Mô tả các nguồn chất thải, các tác động môi trường      của cơ sở, hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

2.1. Các nguồn chất thải

2.1.1. Nước thải

2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế – xã hội

Lưu ý: Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

– Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại.

– Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có).

– Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có).

2.3. Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Phần 5: Chương 3. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

(Chỉ áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường)

3.1. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nước mưa

3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom,lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

3.5. Các công trình, biện pháp và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Phần 6: Chương 4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Trong chương này phải trình bày 2 nội dung sau:

4.1. Chương trình quản lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Chương 1, 2, 3

4.2. Chương trình giám sát môi trường

Chương trình giám sát môi trường bao gồm các nội dung giám sát chất thải và giám sát các vấn đề môi trường khác

Yêu cầu:

– Đối với giám sát chất thải: chỉ thực hiện giám sát các loại chất thải hoặc thông số có trong chất thải mà cơ sở phát thải ra môi trường;

– Việc lấy mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện;

– Kết quả giám sát chất thải phải được đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

– Việc quan trắc liên tục, tự động nước thải và khí thải của cơ sở được thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Phần 7: Chương 5. Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

5.1. Văn bản của chủ cơ sở gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã

5.2. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp xã

5.3. Ý kiến phản hồi của chủ cơ sở

Phần 8: Kết luận, kiến nghị và cam kết

Nếu các tổ chức, cá nhân nào chưa lập Báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết  hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC đề được tư vấn miễn phí và thực hiện các thủ tục nhanh lẹ và đảm bảo luật bảo vệ môi trường.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC
Địa chỉ: 490/12/4 Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
MST: 0314671217 E-mail: tan.hoang.sacotec@gmail.com
Điện thoại: . – 0911045489
Hotline: 0974.285.153

Website: http://sacotec.vn

NHAN VIEN KINH DOANH

Đọc Thêm :   TỪ A ĐẾN Z CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
CHIA SẺ