IN ĐỈNH HẢO – Công trình xử lý nước thải in lụa 15m3/ngày.đêm

0
70

Tên công trình: IN ĐỈNH HẢO – Công trình xử lý nước thải in lụa 15m3/ngày.đêm
Công suất: 15m3/ngày.đêm
Tiêu chuẩn nước thải: Loại B QCVN 40:2011
Chủ Đầu tư: In Đỉnh Hảo.
Đã hoàn thành và bàn giao.

Đọc Thêm :   Trung tâm SGS - Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 15m3/ngày.đêm
CHIA SẺ