Công trình xử lý nước thải sinh hoạt Novotel Phú Quốc

0
1061

Tên công trình: Công trình xử lý nước thải sinh hoạt Novotel Phú Quốc
Công suất: 160m3/ngày.đêm
Tiêu chuẩn nước thải: Loại A QCVN 14:2008
Chủ Đầu tư: Tập đoàn CEO

Novotel-Phú-Quốc

novotel-phu-quoc-resort-5748j144080

xu ly nuoc thai sinh hoat1

Đọc Thêm :   Trung tâm SGS - Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 15m3/ngày.đêm
CHIA SẺ