Công trình xử lý nước thải si mạ Ker

0
728

Tên công trình: Công trình xử lý nước thải si mạ Ker
Công suất: 50m3/ngày.đêm
Tiêu chuẩn nước thải: Loại A QCVN 40:2011
Chủ Đầu tư: Tập đoàn Ker

xu ly nuoc thai xi ma (1) xu ly nuoc thai xi ma (2) xu ly nuoc thai xi ma (3)

Đọc Thêm :   Hệ thống xử lý nước thải chế biến cá bò da (100 m3/ngày đêm)
CHIA SẺ