Báo cáo giám sát môi trường là gì ?

0
770

Sau một thời gian dài chuyên tư vấn và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, công ty SACOTEC chúng tôi đã tổng hợp được các câu hỏi thường gặp của khách hàng như:

 • Tại sao công ty phải làm báo cáo giám sát ?
 • 1 năm phải làm bao nhiêu báo cáo giám sát ?
 • Chi phí làm báo cáo giám sát môi trường khoảng bao nhiêu ?
 • Báo cáo giám sát môi trường là gì ?
 • Luật nào quy định tôi phải lập báo cáo giám sát ?
 • Đối tượng nào phải làm báo cáo giám sát môi trường?
 • Có thể tự làm báo cáo giám sát môi trường được không ?

Vậy báo cáo giám sát môi trường là gì?

Báo cáo giám sát môi trường là một hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các Cơ sở sản xuất kinh doanh và báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền (Cụ thể là các Phòng Tài nguyên và Môi trường, các chi cục Bảo vệ môi trường), với mục tiêu là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường của các cơ sở trong thời gian qua, thêm vào đó là cộng tác để thực hiện việc bảo vệ môi trường của cơ sở.

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ chính là kết quả của quá trình giám sát môi trường.

item_s72

Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường?

Lập báo cáo giám sát môi trường có nhiệm vụ theo dõi quan trắc số liệu mỗi công ty, đánh giá tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn ngừa được vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp môi trường thích hợp.

Để đánh giá các hậu quả ô nhiễm đến sức khỏe và môi trường sống của con người, như vậy sẽ xác định được mối quan hệ nguyên nhân và hậu quả của nồng độ chất ô nhiễm

Để đảm bảo an toàn việc sử dụng tài nguyên vào các mục đích sử dụng tài nguyên vào các mục đích kinh tế.

Nội dung của bảng báo cáo giám sát môi trường:

Để lập bảng báo cáo giám sát môi trường cần phải có những số liệu từ việc theo dõi và đo đạc các nguồn:

Đầu tiên là xem xét thực trạng và chiều hướng tác động của các nguồn chất thải của các Công ty đến môi trường.

Tiếp theo, lấy mẫu đo đạc, phân tích các thông số ô nhiễm môi trường từ các nguồn phát sinh của Công ty như: chất thải nguy hại, nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,…

Theo dõi và đo đạc các thông số liên quan: không khí, đất, nguồn nước ngầm, nước mặt, sạt lở, xói mòn, bồi lắng,…

Những đối tượng cần phải thực hiện báo cáo:

Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường… hoặc doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ.

Thời gian thực hiện báo cáo:

 • 3 tháng/lần: các cở sở thuộc danh sách di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định là gây ô nhiễm môi trường mà chưa hoàn thành việc khắc phục.
 • 6 tháng/lần: các đối tượng còn lại.

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Để lập một bảng báo cáo giám sát môi trường thì cần phải thực hiện các bước sau:

 • Khảo sát, thu thập số liệu về hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất của công ty. Tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh các dự án, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án
 • Xác định nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động dự án.
 • Đề xuất các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và biện pháp khắc phục.
 • Tiến hành thống kê, đo đạc lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung…ghi nhận các kết quả thống kê, phân tích vào báo cáo.
 • Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố: xói mòn, sạt lở đất xói mòn bờ sông, bờ suối, thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, xâm nhập mặn, xâm nhập phèn và các tác động khác.
 • Đánh giá chất lượng môi trường
 • Đánh giá các tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với con người, môi trường xung quanh.
 • Cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt quy chuẩn Việt Nam về môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lý Nhà Nước về môi trường.
 • Hoàn thành hồ sơ bao gồm: báo cáo giám sát môi trường theo mẫu hiện hành, công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở TN&MT;
 • Nộp bản báo cáo cho cơ quan thẩm quyền để xét duyệt.
Đọc Thêm :   Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho công ty mía đường
CHIA SẺ